با استفاده از پیام های فلش فریمورک Slim و Session Store Middleware و به همراه زبان قالب Twig ما بازخوردی برای کاربرانمان در مورد فرم داده ها و ایمیل ارائه خواهیم داد.

در این کارگاه با  پیام های Flash با Slim آشنا می شوید.