با اشکال زدایی اپلیکیشن های نیتیو، سیستم عامل پشتیبانی زیادی برای گرفتن یک اشکالزدایی در یک فرایند فراهم می کند.  در این دوره شما به طور خلاصه یاد خواهید گرفت که اشکال زدایی چیست و چگونه عمل می کند. همچنین با نحوه فراهم کردن minidump فرآیند در سیستم های تولیدی آشنا می شوید بنابراین می توانید با استفاده از WinDBG یا ویژوال استودیو آن minidumps را نگاه کنید و سخت ترین اشکالات را از بین ببرید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Debugger
  • Debugger چگونه کار می کند و انشعاب های اجرا تحت Debugger
  • نحوه کار Breakpoints تحت Hood
  • پشتیبانی اشکال زدایی  Just-In-Time
  • گزینه های اجرای فایل تصویر
  • Capturing Minidumps in Production
  • نتیجه