هوش مصنوعی (AI) در حال حاضر یکی از داغ ترین زمینه های علوم رایانه است. پایتون به دلیل سادگی و انعطاف پذیری آن و همچنین پشتیبانی عالی آن از کتابخانه های منبع باز مانند Scikit-learn و Keras، به عنوان یک زبان غالب در برنامه نویسی AI / ML در نظر گرفته شده است. در این دوره با هشت پروژه واقعی، درختان تصمیم گیری برای طبقه بندی داده ها با استفاده از کتابخانه های Scikit-learn، ایجاد classifier با استفاده از جنگل های تصادفی، تکنیک های پردازش متن و تمرین با bag-of-words و مدل های word2vec، یادگیری عمیق و شبکه های عصبی و استفاده از از شبکه های عصبی پیچشی و Keras آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ساخت مدل های پیش بینی
 • تکنیک های طبقه بندی و ارزیابی
 • درختان تصمیم گیری
 • پیش بینی با درخت تصمیم گیری و داده های عملکرد دانش آموزان
 • جنگل های تصادفی
 • پیش بینی گونه های پرنده با جنگل های تصادفی
 • اپلیکیشن ها برای طبقه بندی کامنت
 • مشکل طبقه بندی متن
 • شناسایی YouTube Comment Spam با  کلمات و جنگل های تصادفی
 • مدل های Word2Vec
 • تشخیص احساسات مثبت / منفی در نظرات کاربران
 • یادگیری عمیق
 • شبکه های عصبی
 • شناسایی ژانر آهنگ با استفاده از تجزیه و تحلیل صوتی و شبکه های عصبی
 • بررسی Spam Detector برای استفاده از شبکه های عصبی
 • یادگیری عمیق و شبکه های عصبی پیچشی
 • شناسایی سمبل های  ریاضی دست نوشته با شبکه های عصبی پیچشی
 • بازنویسی شناسه گونه پرنده برای استفاده از تصاویر