در برنامه نویسی، چندین مشکل وجود دارد که اغلب رخ می دهد. برای حل این مشکلات، راه حل های قابل تکرار وجود دارد که به عنوان الگوهای طراحی شناخته می شوند. الگوهای طراحی یک راه عالی برای بهبود کارایی اپلیکیشن های خود و بهبود بهره وری شما است که همه آنها را در این دوره یاد خواهید گرفت. این دوره مجموعه ای از مهم ترین الگوهای مورد نیاز برای بهبود عملکرد و بهره وری نرم افزار است. در این دوره با اصول SOLID برای نوشتن کد تمیز، ایجاد آبجکت های جدید و instance کلاس ها با الگوهای طراحی تکوینی و استفاده از تزریق وابستگی با InversifyJS برای ایجاد کد قابل تست، قابل نگهداری و قابل گسترش آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی SOLID
 • اصل مسئولیت واحد
 • اصل باز / بسته
 • اصل Liskov Substitution
 • اصل تفکیک رابط
 • اصل انحصار وابستگی
 • الگوهای طراحی تکوینی
 • معرفی الگوهای طراحی
 • الگوی Singleton
 • الگوی Factory
 • استخر شی
 • تزریق وابستگی
 • مقدمه ای بر تزریق وابستگی
 • ایجاد یک کانتینر سفارشی
 • مقدمه ای بر Decorators
 • افزودن Decorators به کانتینر ما
 • معرفی InversifyJS
 • الگوی طراحی ساختاری
 • Decorator Pattern
 • Adapter Pattern
 • Facade Pattern
 • Composite Pattern
 • Strategy Pattern
 • Observer Pattern
 • Command Pattern
 • Template Method
 • State Pattern