ویجت های به شما اجازه می دهد به راحتی اطلاعات خود را با کاربران خود بدون نیاز به باز کردن برنامه خود به اشتراک بگذارید. در این کارگاه با ایجاد و دستکاری ویجت ها آشنا می شوید.