انتشار پلتفرم محبوب وردپرس به صورت پیش فرض با تعدادی از نقش های مختلف کاربر همراه است.  این تعیین می کند که چگونه افراد قادر به مشاهده، اضافه کردن و ویرایش محتوا در سایت شما هستند. اگر شما با وردپرس کار میکنید، به ویژه در سایتهای دارای بیش از یک کاربر، مهم این است که شما متوجه شوید که چگونه این نقش های مختلف کاربر کار می کند. در این دوره با  نقش های کاربر وردپرس،  تعیین و مدیریت نقش های کاربر، اضافه کردن یا ویرایش محتوای یا سایر جنبه های سایت، نحوه دسترسی و غیره آشنا می شوید. نقش های پیش فرض کاربر عبارتند از: مدیر، ویرایشگر، نویسنده، Contributor و Subscriber.

سرفصل:

 • نقش های کاربر در وردپرس
 • زمینه های کاربر پیش فرض در وردپرس
 • Super Admin و مدیران در وردپرس
 • نقش ویرایشگر در وردپرس
 • نقش نویسنده در وردپرس
 • نقش Contributor در وردپرس
 • نقش Subscriber در وردپرس
 • نقش کاربر سفارشی در وردپرس
 • مدیریت نقش کاربر در وردپرس
 • نقش های کاربر وردپرس
 • ۹ سوال