فریمورک Kubernetes ابزار محبوب DevOps برای مدیریت کانتینر در مقیاس است. میکروسرویس ها به توسعه دهندگان اجازه می دهد کامپوننت های اپلیکیشن های جداگانه را به کار بندند، امکان ادغام مداوم و افزایش تحمل خطا را فراهم می آورد. در این دوره با ایجاد میکروسرویس های مقیاس پذیر و قابل اعتماد با Kubernetes، نحوه ادغام این تکنولوژی ها، اپلیکیشن دنیای واقعی میکروسرویس میزبان شده در محیط Kubernetes، مزایای میکروسرویس ها و نحوه پیاده سازی آنها در پارادایم معماری  مبتنی بر کانتینر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • میکروسرویس ها
 • مزایای میکروسرویس ها
 • الگوهای طراحی برای میکروسرویس ها
 • الگوهای میکروسرویس ها در Kubernetes
 • الگوهای استقرار
 • الگوهای زمان اجرا
 • نمونه اپلیکیشن میکروسرویس ها
 • آپشن های استقرار
 • استقرار با Helm
 • پروکسی سرویس
 • معیارها
 • لاگ ها
 • و غیره