GitHub یک راه حل میزبانی ساده به نام Github Pages فراهم می کند که به دیگران اجازه می دهد که repository شما را مانند هر وب سایت دیگر ببینند. در این کارگاه با نحوه میزبانی وب سایت خود، به صورت رایگان در صفحات GitHub آشنا می شوید.

صفحات GitHub یا GitHub Pages یک سرویس میزبانی وب استاتیک طراحی شده برای میزبانی صفحات شخصی، سازمان یا پروژه شما به طور مستقیم از GitHub repository است. شما می توانید سایت های GitHub Pages را با استفاده از Jekyll Theme Chooser ایجاد و منتشر کنید.