در این دوره با اولین مهارت مدیریت محصول یعنی برقراری ارتباط و اصول آن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مهارت های اصلی مدیریت محصول – برقراری ارتباط