در این دوره نحوه تبدیل بخش هایی از یک سایت ساخته شده در ASP.NET Web Forms را برای استفاده از  MVC یاد بگیرید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • آیا سایت باید به MVC مهاجرت کند؟
 • روش ها و استراتژی ها
 • استفاده از MVC در پروژه Web Forms
 • چه مواردی ثابت می ماند
 • چه مواردی را باید تغییر داد
 • مهاجرت سرویس های Backend
 • مدل ها و داده
 • مهاجرت و آماده سازی مدل
 • Controllers
 • Views
 • پیکربندی و احراز هویت فرم ها
 • ملاحظات Mobile, Web, Apps, و SPA