معماران امنیت AWS باید بدانند که چگونه در هر استقرار AWS در هر سطح امنیت ایجاد کنند. در این دوره با ایمن سازی داده و منابع و سرویس های AWS، حفاظت از  اعتبار AWS با استفاده از هویت و مدیریت دسترسی، ضبط و تحلیل لاگ ها با استفاده از CloudTrail، CloudWatch و Athena، پیاده سازی امنیت شبکه و instance،  رمزگذاری داده، راه اندازی بک آپ گیری داده، تکرار و بازیابی داده و کنترل دسترسی به منابع AWS آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • حفاظت از  اعتبار AWS
 • درک AWS Credentials
 • درک اصول و سیاست ها
 • ایجاد یک کاربر مدیریتی
 • استفاده از گروه ها
 • رد دسترسی به خط مشی های کاربری و گروه ها
 • ضبط و تحلیل لاگ ها
 • درک CloudTrail
 • پیکربندی CloudTrail برای Log AWS Service Operations
 • لاگ های CloudTrail و  CloudWatch
 • پیکربندی لاگ های CloudWatch
 • خواندن لاگ های CloudTrail با استفاده از CloudWatch
 • ایجاد هشدارهای CloudWatch
 • جستجوی لاگ ها با Athena
 • ایجاد و استفاده از IAM Instance Profile
 • استفاده از SSH Key Pairs
 • استفاده از VPC Endpoints
 • محافظت از داده
 • حفاظت از داده در Transit
 • مدیریت چرخه عمر
 • و غیره