آیا شما به موضوع حریم خصوصی داده ‌ای یا حفاظت داده‌ها (data privacy) علاقه مند می باشید، اما نمی دانید چگونه تمام مفاهیمی که قبلا در این زمینه آموخته اید را بکار بگیرید؟ در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که چگونه مانند یک شخص حرفه ای در زمینه حفاظت داده ‌ها فکر کنید، بدون توجه به اینکه شرکت شما چه کاری انجام می دهد و یا چقدر بزرگ است. در این دوره ما بنگاه ‌های کوچک و متوسط، و چند ملیتی بزرگ را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، مخصوصا با نمونه های فرضی در آمریکا. شما یاد می گیرید چگونه به عنوان یک طراح حریم خصوصی، چه چیزی بپرسید، از چه کسی بپرسد، و چه فرمانی بدهید. شما نحوه جستجوی موضوعات مربوط به پیروی از قوانین و مقررات و همچنین چیزهایی که موجب توجه شما به آنها می شود را خواهید آموخت.آیا می خواهید یک شغل در زمینه حفاظت داده ‌ها بدست آورید؟ اما نمی دانید که چطور به سوالات یک مصاحبه واقعی پاسخ دهید؟ شما با این مطالعه این دوره برای این کار ها آماده خواهید شد. اگر شما علاقه مند به سوالات مربوط به آزمون هایIAPP، CIPP / E، CIPM، و CIPT هستید، بخش ۳ به شما سوالات و سناریوهای امتحانی مختلفی را ارائه می دهد و از همه مهمتر اینکه، شما توضیحات دقیقی را دریافت می کنید. داشتن تفکر صحیح در مورد سوالات، تأثیر زیادی بر قبول یا مردود شدن شما در آزمون ها خواهد داشت. این دوره تمام اصول موجود درمقررات محافظت از داده ‌های عمومی اروپا ( GDPR) را پوشش می دهد، و هر آنچه را که لازم دارید تا مانند یک حرفه ای در زمینه حفاظت داده ها فکر کنید، بدون توجه به اینکه شرکت شما چه کار می کند یا چقدر بزرگ است، آموزش می دهد.

مباحث دوره:

 • آنچه که شما از این دوره آموزشی خواهید آموخت
 • افسرحفاظت از داده اجباری و داوطلب
 • نقل و انتقالات بین المللی با نمونه
 • چگونه می توانی انتقال محدود و منطبق با قانون GDPRرا انجامداد – تصمیم مناسب
 • محافظت ها
 • استثنا ها
 • کنترل کننده ها و افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی نه در اتحادیه اروپا (به عنوان مثال مناطق LSA)
 • تفاوت نمایندگان با افسران حفاظت از داده
 • مثال هایی از بنگاه ‌های کوچک و متوسط تا چندملیتی بزرگ
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا – جزئیات کسب و کار، افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی، درون سپاری درمقابل برونسپاری
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا– ارزیابی مرحله به مرحله تایید GDPR
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا– تایید، ارزیابی و حفاظت داده ‌ها تکنیکی به کمک طراحی
 • بنگاه ‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا– انتقال داده
 • بنگاه ‌های چندملیتی – جزئیات کسب وکار، افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی، درون سپاری درمقابل برونسپاری
 • بنگاه ‌های چندملیتی – ارزیابی مرحله به مرحله تایید GDPR
 • بنگاه ‌های چندملیتی – تطبیق با دیگر الزامات
 • بنگاه ‌های چندملیتی – ارزیابی فنی و نقص داده
 • بنگاه ‌های چندملیتی – انتقال داده
 • مرورگر Chrome– نمونه موردی GDPR
 • نگرانی های بالا برای کسب وکارهای مربوط به هتل های آنلاین
 • یک راهنمای عملی برای شرکت های کوچک (SMEs)
 • چطور یک وب سایت سازگار با قانون GDPR ایجاد کرد
 • برون سپاری افسران اطلاعات حفظ حریم خصوصی – سناریوی واقعی
 • پاسخ قانونی به نقض اطلاعات درمحیط ابری
 • قوانین محافظت از داده های کودکان – آیا این قانونی است؟
 • نمونه سوالات آزمون GDPR تجزیه و تحلیل شده: CIPP/E, CIPM, CIPT by IAPP
 • سناریو در مورد الگوی CIPP/E