در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه Bokeh برای تولید گراف ها، نمودار های تعاملی، و سایر مصورسازی ها با استفاده از پایتون، مجموعه داده، نحوه ایجاد نمودارهای مختلف با استفاده از این کتابخانه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه دوره
  • شروع کار با Bokeh
  • منبع داده ستون Bokeh
  • رنگ ها و Legends
  • معرفی Bokeh
  • مصورسازی تعاملی
  • ابزارهای Hover
  • پیوند داده
  • مصورسازی Bokeh