بدون درک روشنی از مشتری، شما نمی توانید یک محصول خوب بسازید. به همین دلیل توسعه مشتریان یک مرحله حیاتی مدیریت محصول است. توسعه مشتری، روند مصاحبه با کاربران واقعی و ایجاد شخصیت هایی است که نیازها و خواسته های آنها را خلاصه می کند. در این دوره، شما می توانید اصول اولیه توسعه مشتری را از جمله پیدا کردن کاربران، تهیه سوالات و انجام مصاحبه هایی که بینش دقیق را نشان می دهند، نحوه استفاده از اطلاعات، ایجاد شخصیت های کاربر و تست و اعتبارسنجی ایده محصول بیاموزید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • توسعه مشتری
 • توسعه مشتری چیست؟
 • مصاحبه های مشتری
 • چهار نوع مصاحبه
 • تفاوت های کلیدی در توسعه مشتری
 • با چه کسی باید صحبت کنید
 • پیدا کردن مصاحبه شوندگان در خارج
 • پیدا کردن مصاحبه شوندگان در داخل
 • چگونه آنها را ترغیب به حرف زدن کنید
 • تمرین نوشتن ایمیل ها
 • نحوه داشتن مصاحبه درست
 • مشتری به طور صحیح
 • شخصیت های کاربر
 • ابعاد شخصیتی کاربر در مصاحبه
 • مثال های دنیای واقعی از شخصیت های کاربر
 • مدیر محصول و data diet