Docker swarm mode یک ارکستر کانتینر تولیدی با ویژگی هایی برای Load Balancing و Scale اپلیکیشن های شما است. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که چگونه اپلیکیشن های را در حالت Swarm برای دسترسی بالا، کارایی بالا و مقیاس پذیری آسان استقرار و مدیریت کنید. در این دوره با نحوه کارکرد فرآیند load balancing و کشف سرویس در حالت Swarm، مقیاس پذیری سرویس ها و swarm با گره های لینوکس و ویندوز، اجرای اپلیکیشن های متعدد، به حداکثر رساندن استفاده از خوشه خود و نحوه پشتیبانی swarm mode از نگهداری و استقرار تولید آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Load Balancing و Service Discovery
 • معرفی Load Balancing و Scale در Swarm Mode
 • External Load Balancing: Ingress and Host Mode
 • Swarm Services with Ingress Networking
 • ماژول ها
 • مقیاس پذیری سرویس ها و گره ها در  Swarm Mode
 • افزودن گره ویندوز به Swarm
 • مقیاس پذیری کانتینرهای ویندوز و لینوکس
 • معرفی حالت های سرویس:  Replicated و Global
 • مدیریت مسیر درخواست و نگهداری داده
 • اجرا اپلیکیشن های متعدد در Swarm
 • استفاده از Reverse Proxy برای اپلیکیشن های Front-end
 • راه اندازی Nginx به عنوان یک Swarm Service برای پروکسی دیگر اپلیکیشن ها
 • پیکربندی Elasticsearch برای اجرا به عنوان یک سرویس مقیاس پذیر
 • پشتیبانی از استقرار و نگهداری تولید
 • نحوه پشتیبانی Load Balancing و Scale از تولید
 • جمع بندی