مدیریت فایل تصاویر تنها به پیکسل ها ختم نمی شود. فایل های تصویری امروز می توانند مقدار زیادی داده را شامل شوند. انتظار می رود که توسعه دهندگان باپلیکیشن ها که بر روی تصاویر متکی هستند، متادیتا را از دیدگاه عکاس و همچنین تمام جزئیات فنی درک کنند. در این ویدئو هر رو جنبه در نظر گرفته شده است. در این دوره با متادیتا و اهمیت آن، مرتب سازی استانداردهای متادیتاجزئیات خواندن و نوشتن متادیتا، بررسی برخی از مشکلات جدی در مدیریت متادیتا فایل تصویر و و نگاهی دقیق به راه حل ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • آیا واقعا اهمیت دارد؟
 • معرفی متادیتا
 • نمونه های متادیتا در اپلیکیشن
 • ساخت استاندارد خود
 • IPTC
 • TIFF IRB
 • XMP
 • JEITA
 • DCF
 • Exif
 • JPEG
 • JFIF
 • Juggling Standards
 • توسعه دهنده چه کاری انجام می دهد؟
 • معرفی WIC
 • کلاس های متادیتا Key WPF
 • BitmapDecoder
 • Bitmap Cache Option
 • BitmapFrame
 • BitmapMetadata
 • کوئری های متادیتا
 • نحوه یافتن مسیر کوئری
 • کد – استفاده از کوئری
 • کد – یافتن تمامی متادیتا
 • نوشتن متادیتا
 • مرور و نتیجه