رهبران تکنولوژی نیاز به درک اساسی از ابزار و فن آوری های تیم خود برای ساخت راه حل ها دارند. در این دوره شما اصولی را در مورد چگونگی استفاده از این تکنولوژی برای کمک به ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خواهید آموخت. همچنین با معرفی فریمورک ITIL، تحویل موفقیت آمیز سرویس های مبتنی بر IT با چرخه عمر سرویس IT، استفاده از فریمورک ITSM برای توسعه نقش ها در سرویس های فن آوری آشنا می شوید. در پایان این دوره شما خواهید آموخت ITIL به عنوان فریمورک IT Service Management چگونه می تواند بهره وری و ارتباطات سازمان شما را افزایش دهد.

سرفصل:

  • چرا ITIL اهمیت دارد
  • واژگان مهم ITIL
  • مفاهیم مهم ITIL
  • نقش یک رهبر در ITIL و ساختار تیم