این دوره، به شما بهترین راه برای انجام تسک ها را آموزش خواهد داد. در این دوره با انتقال اپلیکیشن ها یا فرایندهای تجاری به رایانش ابری یا محیط hybrid IT، هدایت تغییرات دیجیتالی یک کسب و کار یا سازمان، طراحی و ایجاد سیاست ها و دستورالعمل های لازم برای حاکمیت فناوری اطلاعات در یک محیط ترکیبی فناوری اطلاعات و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد داده برای ابر
 • چرخه عمر داده ایمن ابر
 • مدیریت کلیدی
 • کنترل طبقه بندی داده
 • امنیت داده
 • انواع ذخیره سازی
 • حفاظت از ذخیره سازی
 • فن آوری های ذخیره سازی در حال ظهور
 • امنیت داده ابر
 • نقش های مدیریت داده
 • اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII)
 • نقشه برداری کنترل PII
 • استفاده از داده ها در ابر
 • به اشتراک گذاشتن داده ها در ابر
 • کنترل دسترسی داده
 • DRM در ابر
 • بایگانی و خراب کردن داده
 •  و غیره