به عنوان یک صاحب فروشگاه یا رهبر تیم خرده فروشی، شما این فرصت را دارید که به طور مثبت بر زندگی مشتریان و کارکنان تاثیر بگذارد. در این دوره با نکات و استراتژی ها، مهم ترین کامپوننت های موفقیت مدیریت در خرده فروشی، ارزیابی داخلی، نقش ها و اطمینان از داشتن افراد مناسب در مکان های مناسب، انگیزه دادن به تیم، پیگیری شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs)، بازاریابی کسب و کار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مدیریت خرده فروشی
 • تنظیم مرحله مدیریت خرده فروشی
 • معرفی مدیریت خرده فروشی
 • فروش یک سرویس است
 • قدرت یک تجربه سازگار
 • ارزیابی
 • بازاریابی درست
 • موفقیت در خرده فروشی
 • استخدام افراد با استعداد در خرده فروشی
 • اهمیت معیارهای داخلی
 • قدرت نقش
 • عملیات خرده فروشی و رهبری
 • ساخت تیم فروش
 • انگیزش تیم
 • نتیجه
 • مراحل بعدی