در هسته اپلیکیشن های موبایل مدرن درک کاملی از SharedPreferences و تنظیمات صفحه نمایش است. در این دوره با نحوه استفاده از SharedPreferences و  Preferences، طراحی اندروید، تجربه کاربری سازگار، استفاده از SharedPreferences برای ذخیره، ویرایش و بازیابی جفت های کلید-ارزش ذخیره شده به صورت محلی بر روی دستگاه Android، رابط های مختلف برای شناسایی زمان تغییرات در SharedPreferences و Preferences، توسعه اپلیکیشن های موبایل و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • پیش نیازها و وابستگی ها
 • داستان پشت اپلیکیشن
 • نحوه استفاده از فایل های کد منبع
 • ساخت یک صفحه تنظیمات
 • پیاده سازی Preference Fragment
 • تعریف Preferences در XML
 • محدودیت های PreferenceFragment
 • رفع محدودیت های PreferenceFragment
 • ذخیره داده با SharedPreferences
 • ساخت یک صفحه تنظیمات منحصر به فرد
 • SharedPreferences به عنوان Singleton
 • استفاده از توابع Order برای ذخیره Preferences
 • پارامترهای اصلاح شده و بازیابی Preferences
 • پیاده سازی Preference Listeners
 • OnPreferenceClickListeners
 • OnSharedPreferenceChangeListeners
 • OnPreferenceChangeListeners