این دوره توضیحی کامل از مجازی سازی شبکه را فراهم می کند. مبتدیان با توضیح ساده مفاهیم شبکه مانند ARP، MTU، سوئیچینگ، و مبانی مسیریابی، سوئیچینگ NSX، مسیریابی و امنیت آشنا می شوند. همچنین در مورد سوئیچ های مجازی در دسترس با vSphere فرا خواهند گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شبکه مجازی vSphere
 • شبکه مجازی
 • سوئیچ های استاندارد vSphere
 • سوئیچ توزیع شده vSphere
 • ویژگی های سوئیچ مجازی
 • اصول NSX
 • معرفی NSX
 • VXLAN و VTEP
 • همکاری VTEPs و NIC
 • NSX Switching
 • مبانی سوئیچ منطقی
 • Transport Zones
 • خوشه کنترل NSX – قسمت ۱
 • خوشه کنترل NSX – قسمت ۲
 • برش یا اسلایسینگ خوشه کنترل کننده NSX
 • حالت های تکرار
 • تأثیر VXLAN در شبکه فیزیکی
 • مسیریابی NSX
 • روتر منطقی توزیع شده
 • کیفیت سرویس
 • اتصال L2
 • مسیریابی پویا در مقابل مسیریابی استاتیک
 • NSX Edge
 • مسیریابی پویا
 • ECMP
 • NSX Edge HA
 • گزینه های توسعه خوشه
 • Edge Services
 • L2VPN
 • IPSEC VPN
 • SSL VPN Plus
 • NSX Edge NAT
 • NSX Edge Load Balancing
 • امنیت
 • سرویس های فایروال NSX
 • Service Composer
 • Service Composer و راه حل های شخص ثالث
 • مبانی Cross-vCenter NSX
 • معماری Cross-vCenter NSX