در این کارگاه با زبان برنامه نویسی روبی، نحوه تعریف و فراخوانی متدهای Ruby آشنا می شوید.

یک متد در روبی یک مجموعه ای از عبارات است که یک مقدار را به ارمغان می آورد. نام متد باید یک حرف یا یک کاراکتر با مجموعه هشت بیتی آغاز شود.