در این دوره ابتدا با مبانی Citrix XenDesktop 7.15 LTSR به اختصار XenDesktop آشنا می شوید. سپس گواهینامه های CCA-V و CCP-V به شما معرفی می شوند. در آخر با نحوه ساخت ماشین های مجازی مورد نیاز و ایجاد زیرساخت های XenDesktop آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • اهداف دوره
  • مسیر یادگیری
  • بررسی Citrix Certification و CCA-V / CCP-V
  • پیش نیازها
  • XenDesktop در مقابل XenApp
  • ایجاد محیط آزمایشی
  • درک زیرساخت VM
  • درک زیرساخت شبکه مجازی