یادگیری ماشینی شامل بسیاری از ایده های مختلف، زبان های برنامه نویسی، فریمورک ها و رویکردهای مربوط به موضوع می شود، بنابراین تعریف اصطلاح “یادگیری ماشینی” در یک یا دو جمله دشوار است. اما اساسا، یادگیری ماشینی، دادن توانایی کامپیوتر برای نوشتن قوانین خود و کسب اطلاعات در مورد چیزهای جدید است. در این دوره با مفاهیم اساسی در یادگیری ماشینی، یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت، فریمورک های یادگیری ماشینی، یادگیری ماشین با استفاده از پایتون و scikit-learn و معرفی یادگیری ماشینی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • یادگیری ماشینی چیست؟
 • یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت
 • فریمورک های یادگیری ماشینی
 • معرفی یادگیری ماشینی
 • واژگان یادگیری ماشینی
 • نمونه ها و ویژگی ها
 • برچسب ها و طبقه بندی ها
 • نوشتن Classifier
 • نصب scikit-learn با Anaconda
 • بارگیری یک مجموعه داده
 • پیش بینی ها با Classifier