این دوره به طور خاص برای مهندسین شبکه تازه کار و با تجربه در سیستم عامل و محیط  لینوکس طراحی شده است. در این دوره با بررسی لینوکس، مبانی CLI، مفاهیم مهم لینوکس مانند رابط کاربر تعاملی Bash shell و utilities و ساختار سیستم فایل لینوکس  سلسله مراتبی، سفارشی سازی رابط کاربری با Bash shell، ویرایش فایل، تسک های مدیریتی سیستم و شبکه، قدرت اسکریپت نویسی Bash shell آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی تاریخچه Linux/GNU/UNIX
 • بررسی تاریخی UNIX/Linux/GNU – بخش ۱
 • بررسی تاریخی UNIX/Linux/GNU – بخش ۲
 • توزیع های لینوکس (رایگان)
 • دانلود / نصب لینوکس
 • بررسی سیستم عامل لینوکس
 • معماری نرم افزار لینوکس
 • جعبه ابزار لینوکس (Utilities)
 • Basic Linux Utilities
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها – بخش ۱
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها – بخش ۲
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها – بخش ۳
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها – بخش ۴
 • Linux Navigation Utilities
 • Linux Communication Utilities
 • Linux Compression Utilities
 • Linux Email Utility
 • The GNU/Linux Filesystem  – بخش ۱
 • The GNU/Linux Filesystem  – بخش ۲
 • The GNU/Linux Filesystem  – بخش ۳
 • The GNU/Linux Filesystem  – بخش ۴
 • ویراستاران vi / vim
 • Bash Shell تعاملی
 • Bash Shell تعاملی – بخش ۱
 • Bash Shell تعاملی – بخش ۲
 • عبارات منظم – معرفی عبارات منظم
 • شبکه های لینوکس
 • مدیریت سیستم لینوکس
 • مدیریت سیستم لینوکس – بخش ۱
 • مدیریت سیستم لینوکس – بخش ۲
 • بررسی و خلاصه