این دوره نه تنها مبانی طراحی لوگو را پوشش می دهد، بلکه ایجاد یک لوگو از ابتدا تا انتها را نیز آموزش می دهد. شما یاد خواهید گرفت لوگو چیست و چه تفاوتی با برند دارد. چه چیز یک لوگو خوب می سازد و روند طراحی لوگو به چه صورت می باشد.

سرفصل:

 • Logo چیست؟
 • انواع مختلف لوگو
 • چه عواملی یک لوگو را موفق می سازد؟
 • روند طراحی لوگو
 • Logo Sprint
 • فرآیند Sprint
 • نقشه کاوی
 • Sketching
 • تصویربرداری
 • افزودن رنگ
 • نکاتی که باید در هنگام طراحی لوگو به خاطر داشته باشیم