یکی از ویژگی های قدرتمند سوئیفت، closures است. closures به شما این امکان را می دهد که قابلیت و متن را کپسوله سازی کرده و آنرا در کد خود منتقل کنید. در این دوره، ما قصد داریم با اصول اساسی closures، نوشتن برخی از توابع مفید دارای closures، درک تفاوت های closures به عنوان انواع مرجع آشنا می شوید.

سرفصل:

 • توابع سفارش بالاتر
 • سینتکس closures
 • سینتکس عبارت closures
 • closures درون خطی
 • توابع به عنوان داده
 • توابع به عنوان پارامترها
 • توابع به عنوان شهروندان کلاس اول
 • گسترش Int Type
 • توابع بازگشتی
 • گرفتن متغیرها
 • نقد: توابع کلاس اول
 • ساختن توابع کتابخانه استاندارد
 • نقشه
 • استفاده از نقشه
 • نقشه تخت
 • استفاده از نقشه تخت
 • فیلتر کردن
 • استفاده از فیلتر
 • کاهش دادن
 • استفاده از کاهش
 • پرتاب از درون A Closure
 • رد کردن یک خطا
 • مدیریت خطا و مدیریت حافظه