در این دوره با استفاده از Lightroom و Photoshop برای سازماندهی و بهبود عکس های پرتره، عکسبرداری صنعتی، نحوه انتخاب keepers، ایجاد مجموعه ها، و پردازش و بهبود عکس های خود در Lightroom، پردازش دسته ای و ادیت تصاویر خود در فتوشاپ و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • گردش کار
 • ایجاد مجموعه
 • افزودن پرچم ها، ستاره ها و برچسب ها
 • انتخاب keepers
 • ادیت عکس ها
 • ادیت پوست
 • توسعه عکس
 • پردازش دسته ای با پیش تنظیمات
 • همگام سازی تنظیمات
 • ادیت نهایی با فتوشاپ
 • نتیجه
 • مراحل بعدی