در این دوره با ایجاد ساختار مسیرهای RESTful nested و ایجاد کنترلرهای nested و اکشن ها و فرم های مرتبط آشنا می شوید.

این آموزش تصویری نحوه انجام عملیات CRUD یا (Create, read, update and delete) روی داده های دیتابیس به صورت تو در تو (Nested) را در لاراول ۴ آموزش می دهد.

سرفصل:

 • به روزرسانی لاراول
 • مسیرهای Nested
 • کنترلرهای Nested
 • ایجاد Nested
 • کنترلرها و مسیرهای Nested
 • به روزرسانی ها و ویرایش های Nested
 • Nested Edit
 • Nested Updates
 • Nested Destroy & CSRF
 • Nested Edits با Laravel 4
 • Nested Destroy & Completion
 • Item Completion
 • Completed Feedback