در این دوره با درک درستی در مورد انواع مسائل مربوط به کارایی، کد منبع و اسلایدهای قابل دانلود، ابزار تعاملی، عبارات منظم و غیره آشنا می شوید. عبارت های منظم چندسکویی است و با دانستن مفاهیم اصلی آن می توانید در چند زبان برنامه نویسی و محیط استفاده کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نوت بوک iPython و تست راه حل
 • اصطلاحات و نکات برنامه نویسی
 • ابزار تعاملی عبارت های منظم
 • زبان عبارت های منظم
 • کلاس های کاراکتر
 • کامنت ها
 • موتور عبارت منظم
 • عملکرد عبارت منظم
 • پردازش اطلاعات سنسور هوشمند با عبارت منظم
 • و غیره