ایجاد طرح بندی ها برای اپلیکیشن اندروید مهارتی ضروری است و استفاده از ConstraintLayout و Android Studio Layout Editor برای موفقیت در برنامه نویسی اندروید امری حیاتی است. در این دوره با نحوه ایجاد طرح بندی های عالی با ConstraintLayout، محدودیت ها و نحوه مدیریت آنها را در ویرایشگر طرح بندی،  کار با زنجیرها و دستورالعمل ها، نحوه استفاده از برخی از ویژگی های پیشرفته تر ConstraintLayout مانند Circular Positioning و Barriers آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ConstraintLayout
 • افزودن وابستگی ConstraintLayout  به پروژه
 • ایجاد Constraint
 • بهترین ویژگی های ConstraintLayout
 • محدودیت ها در XML و Layout Editor
 • ایجاد یک دستورالعمل عمودی و افقی در Android Studio
 • ایجاد طرح بندی با Constraints
 • ویژگی های پیشرفته ConstraintLayout
 • معرفی Circular Positioning
 • نکات و ترفندهای استفاده از ConstraintLayout
 • کار با WRAP_CONTENT در ConstraintLayout
 • و غیره