ایجاد سریع دارایی های محیطی یک مهارت مهم برای هر هنرمند دیجیتال است، خصوصا در بازی ها و انیمیشن ها برای تکمیل پروژه هایی با جزئیات بیشتر و تکامل یافته اهمیت زیادی دارد. در این دوره با ایجاد صخره ها، درختان، اجزای طبیعی ارگانیک برای انیمیشن و توسعه بازی، تکنیک های مهم در ۳ds Max، ایجاد چشم انداز مانند تخته سنگ، صخره های های بزرگ و درختان بزرگ، ایجاد چمن ها و شاخ و برگ درخت برای پر کردن بالای صحنه و غیره آشنا می شوید.

نرم افزار مورد نیاز: Zbrush و ۳ds Max.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد صخره
 • معرفی Zbrush
 • ایجاد صخره در Zbrush
 • افزودن جزئیات به تخته سنگ
 • ایجاد درختان در Zbrush
 • ایجاد الگوی درخت در فتوشاپ
 • ایجاد UVs برای درخت
 • اضافه کردن الگوی درخت در Zbrush
 • شکل گیری جزئیات در Zbrush
 • ادغام شاخه ها در Zbrush
 • ایجاد تنه درخت در Zbrush
 • مدل سازی شاخ و برگ در ۳ds Max
 • ایجاد چمن در ۳ds Max
 • ایجاد یک برگ در ۳ds Max
 • ایجاد یک شاخه درخت در ۳ds Max
 • توزیع برگ ها در اطراف شاخه در ۳ds Max
 • و غیره