این دوره برای متخصصان شبکه که در مرکز داده مبتنی بر VMware مشغول به کار هستند، درک خوبی از شبکه سازی vSphere دارند و قصد طراحی شبکه هایی را دارند تا قابلیت های شبکه دیتا سنتر را برای حمایت ار هاست های مجازی شده بهبود بخشد طراحی شده است. این دوره به طور خلاصه قابلیت های شبکه vSphere را بررسی می کند و سپس به بررسی مفاهیم طراحی و موارد استفاده برای این قابلیت ها می پردازد. با استفاده از این پیش زمینه، یک متدولوژی طراحی ارائه شده است و پس از آن آپشن های طراحی بر اساس مطالعه موردی بررسی می شود.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • ایجاد بلاک ها
  • شبکه سازی مجازی vSphere
  • مفاهیم طراحی شبکه سازی مجازی vSphere – قسمت ۱
  • مفاهیم طراحی شبکه سازی مجازی vSphere – قسمت ۲
  • متدولوژی طراحی
  • مطالعه موردی
  • بررسی و نتیجه گیری