آپشن های ذخیره سازی بسیار زیادی در Azure وجود دارد که درک انتخاب صحیح یکی از آنها و زمان و نحوه استفاده از آنها می تواند دشوار باشد. در این دوره با انتخاب و استفاده از سرویس ذخیره سازی مناسب در Azure بر اساس نیازهای شما، حساب ذخیره سازی و قابلیت های کلیدی آن، استفاده از ذخیره سازی توسط Azure IaaS VMs، نحوه استفاده از گزینه های پایگاه داده در Azure، مهارت ها و دانش ذخیره سازی Azure مورد نیاز برای استفاده از راه حل مناسب ذخیره سازی Azure برای پروژه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ذخیره سازی Microsoft Azure
 • درک شرایط ذخیره سازی
 • درک Azure Regions
 • ASM و ARM
 • استفاده از حساب های ذخیره سازی
 • اتصال به ذخیره سازی Azure
 • ادغام ExpressRoute
 • قابلیت های انواع ذخیره سازی
 • استفاده از ذخیره سازی استاندارد و VHD ها
 • استفاده از سرویس ذخیره سازی Azure
 • قالب های BLOB
 • فایل های Azure
 • پیکربندی ذخیره سازی VM
 • پایگاه داده Azure SQL
 • و غیره