بیایید دانش پنهان در برخی از مهمترین اصطلاحات ضروری صوتی دیجیتالی که درفرآیند تولید ظاهر می شوند رایاد بگیریم. با پیوستن به مهندس فرآیند تولید صوت دیجیتال این دوره، علاوه بر بدست آوردن درک عمیقی از موارد کلیدی، نقش هر یک از آنها نیز در ایجاد یک صوت با کیفیت شرح داده خواهد شد. می آموزید چگونه از نرخ های نمونه ها در صدای دیجیتال استفاده کنید، درک بلندی صوت یا همان مقیاس LKFS چیست و چطور با آن در ذهن ترکیب می شود. علاوه بر آن یاد می گیرید چطور میدان های صدا به شما در انتخاب نوع شیار صدا کمک خواهند کرد، رایج ترین طرح های شیار صدا کدامند و موارد بیشتر.

مباحث دوره:

 • نکات ضروری که یک ویراستار ویدئو باید در مورد صوت بدانند.
 • مفاهیم پایه صوت دیجیتال
 • امواج صدا و فرکانس ها
 • تشخیص فرکانس ها
 • درک سرعت نمونه
 • عمق بیت صوت
 • تنظیمات استاندارد برای ضبط
 • تنظیمات استاندارد برای انتقال
 • سنجه صوت: یک ابزار بصری
 • درک مفهموم دسی بی
 • رنگها چه مفهومی دارند؟
 • استفاده از سنجه شما برا ی یک ترکیب بهتر
 • درک بلندیصوت: ترکیب با مقیاس LKFS در ذهن
 • درک بلندیصوت چیست؟
 • اندازه گیری درک بلندی صوت در مقیاس LKFS قسمت اول
 • اندازه گیری درک بلندیصوت در مقیاس LKFS قسمت دوم
 • دسترسی به مقیاس LKFS صحیح، قسمت اول
 • دسترسی به مقیاس LKFS صحیح، قسمت دوم
 • استفاده از ابزارهای بلادرنگ برای کنترل کیفیت در مقیاس LKFS
 • جریان سیگنال و مراحل تقویت صدا
 • تفاوت بین حجم صدا و بهره صدا
 • درک مفهوم جریان سیگنال
 • تفاوت بین پیش محو کننده و پس محوکننده
 • مراحل تقویت صدا در ضبط: مشکلات پیش بینی نشده
 • میدان های صدا، طرح های شیار، قابلیت های انتقال
 • انتخاب نوع شیار صدای صحیح: درک میدان های صدا
 • انتخاب نوع شیار صدای صحیح: درک رفتار کلیپ بر روی شیارها
 • طرح های رایج شیار صوت
 • چه امکانات صوتی برای انتقال نیاز داریم