در مرکز پردازش دسته ای، درک مفاهیم اولیه و الگوهای اساسی مشترک برای اکثر محصولات دسته ای وجود دارد. در این دوره با این مفاهیم و الگوها، فریمورک دسته ای متن باز، دلایل نیاز به پردازش دسته ای از جمله مزایا و معایب آن، اصطلاح شناسی Spring Batch، فریمورک Spring Batch و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Spring Batch
 • دلایل نیاز به پردازش دسته ای
 • مزایای این دوره
 • Spring Batch برای پردازش دسته ای
 • ایجاد اپلیکیشن Spring Batch
 • افزودن وابستگی Spring Batch
 • پیکربندی اپلیکیشن Spring Batch
 • افزودن آبجکت های پایگاه داده Spring Batch
 • تست واحد پیکربندی کار
 • استفاده از فایل ورودی
 • تعریف فایل ورودی
 • پیاده سازی Flat File Item Reader
 • تست tem Reader Step
 • پردازش داده ورودی
 • پیاده سازی پردازشگر آیتم
 • پیاده سازی JPA Item Writer
 • و غیره