Azure Container Instances سریعترین و ساده ترین راه برای اجرای کانتینرها در Azure است. در این دوره با ایجاد و مدیریت کانتینرهای ACI با فرمان های ساده Azure CLI،  نحوه مشخص کردن شبکه، موقعیت تصویر و نیازهای منابع کانتینر، افزودن حجم به کانتینرها، مزایای میزبانی چندین کانتینر در یک گروه کانتینر برای پیاده سازی الگوی ” sidecar” و اضافه کردن مقیاس elastic به Kubernetes cluster، ادغام کانتینر ACI با اپلیکیشن های مبتنی بر ابر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Azure Container Instances
 • انقلاب Docker
 • میزبانی کانتینرها در Azure
 • چرا Azure Container Instances؟
 • مدل قیمت گذاری ACI
 • ویژگی های ACI
 • گروه های کانتینر
 • ACI  و  Orchestrators
 • ایجاد Azure Container Instances
 • Azure CLI – شروع کار
 • Azure CLI  – ایجاد گروه کانتینر
 • استفاده از پاورشل برای ایجاد کانتینرها
 • ادغام با توابع Azure
 • ادغام با اپلیکیشن های Azure Logic
 • ادغام با سرویس Azure Kubernetas
 • و غیره