شبکه های عصبی یکی از جذاب ترین مدل های یادگیری ماشینی برای حل مسائل پیچیده محاسباتی است. شبکه های عصبی برای حل طیف وسیعی از مشکلات در مناطق مختلف AI و یادگیری ماشینی استفاده می شود. در این دوره با جنبه های شبکه های عصبی، مقدمه ای بر شبکه های عصبی، زبان R و ساخت شبکه های عصبی، مشکلات عملی مانند تشخیص تصویر، تشخیص الگو و سیستم های توصیه گر، پیاده سازی مدل های شبکه عصبی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • شبکه های عصبی در R
 • معرفی دوره
 • معرفی شبکه های عصبی
 • کامپوننت های شبکه های عصبی
 • ماتریس ها و شبکه های عصبی
 • Forward and Backward Propagation
 • مثال MNIST
 • شبکه های عصبی
 • چرا شبکه های عصبی؟
 • رگرسیون و مفاهیم Softmax
 • نسخه ی نمایشی NN
 • آموزش و مصورسازی یک شبکه عصبی در R
 • داده های Churn مشتری
 • نسخه ی نمایشی شبکه عصبی
 • ۳ لایه MLP را با Keras بسازید
 • مصورسازی شبکه های عصبی
 • شبکه های عصبی مجاور و پیچشی با استفاده از داده های Netflix
 • اطلاعات نقد فیلم
 • RNN
 • نسخه ی نمایشی RNN / LSTM