در این دوره، شما با یادگیری نحوه طراحی یک برنامه شروع خواهید کرد و سپس تمام قسمت برنامه نویسی را از نوشتن یک برنامه ساده برای درکنحوه ایحاد یک برنامه کوچک اما واقعی با استفاده از حلقه ها، آرایه ها و سایر توابع برنامه نویسی یاد بگیرید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • بررسی پایتون
  • ورودی، پردازش و خروجی
  • کدنویسی با فرمان Print
  • متغیرها
  • کدنویسی با متغیرها
  • محاسبات
  • کدنویسی با محاسبات
  • ساختار تصمیم گیری
  • if Statement
  • کدنویسی با if Statement
  • اپراتورهای منطقی
  • کدنویسی با اپراتورهای منطقی
  • ساختارهای تکراری
  • کدنویسی با ساختارهای تکراری
  • کدنویسی با توابع
  • متغیرهای محلی
  • لیست و Tuples
  • کدنویسی با لیست و Tuples