داکر پلتفرم جدیدی برای توسعه و میزبانی اپلیکیشن های مدرن است. در این دوره با نکات مورد نیاز برای گسترش و مدیریت شبکه های Docker، بررسی Container Network Model و Libnetwork، ساخت و مدیریت شبکه های تک میزبان و چند میزبان، نحوه ساخت شبکه های کانتینری با VLAN و  شبکه های اپلیکیشن، مهارت ها و دانش لازم برای شروع به راه اندازی و مدیریت شبکه های Docker در داخل سازمان آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اصول اولیه
 • پیش زمینه
 • سه ستون شبکه های Docker
 • فرمان های شبکه سازی Docker
 • موارد استفاده و درایورها
 • معرفی ماژول
 • شبکه سازی تک میزبان
 • شبکه سازی چند میزبان
 • پیوستن به شبکه های موجود با درایور MACVLAN
 • پیوستن به شبکه های موجود با درایور IPVLAN
 • سرویس های شبکه
 • معرفی ماژول
 • بررسی سرویس ها
 • مسیریابی Mesh
 • مش مسیریابی HTTP
 • مراحل بعدی