آیا تا به حال از به کار گرفتن delegates برای گرفتن داده از یک storyboard scene برای دیگری، نا امید شده اید؟ اگر چنین است، این دوره مختصر برای شماست. در این دوره به نحوه ی کار با delegates و منابع داده می پردازیم، دو مفهوم اساسی اما پیچیده که حتی می تواند برای برنامه نویسان کارآزموده iOS نیز گیج کننده باشد. مهیا کردن foundation مورد نیاز شما برای درک نحوه ی کارکرد delegates را توضیح داده و نمونه هایی را که مراحل ساخت یک delegate را در زمینه ی iOS و watchOS نشان می دهند، به بحث می گذاریم و روش استفاده از یک منبع داده را در یک playground می آموزیم. برای تکمیل دوره، استفاده از delegates و منابع داده را در کلاسهای کارخانه اپل بررسی می کنیم.

سرفصل ها:

 • بررسی اصول اولیه کلاس ها
 • الگوهای برنامه نویسی( Model-View-Controller (MVC
 • استفاده از segue ها و زمینه ها برای انتقال اطلاعات به یک کنترل کننده نمایه مقصد
 • ساخت و اجرای یک delegate
 • استفاده از یک منبع داده
 • delegates و منابع داده در متد های اپل
 • مبانی کلاس ها و MVC
 • یک کلاس چیست؟
 • مدل
 • نمایه
 • کنترل کننده
 • Delegation
 • کنترل کننده های نمایه مقصد در کد
 • کنترل کننده های نمایه مقصد در storyboards
 • Delegates در تئوری
 • Delegates در کد iOS
 • Delegates در iOS storyboards
 • زمینه ها در watchOS
 • Delegates در watchOS
 • منابع داده
 • منابع اطلاعات
 • Delegates و منابع داده در متد های اپل
 • نتیجه
 • مراحل بعدی