پیشرفت چشمگیری در بینایی رایانه ای صورت گرفته است: شبکه های عصبی عمیق (DNNs) که در ده ها میلیون تصویر آموزش دیده اند، می توانند هزاران نوع مختلف شیء را تشخیص دهند. این DNN ها همچنین می توانند به راحتی برای موارد استفاده جدید سفارشی شوند. مدرس این دوره Timothy Hazen ابزار و روش های ساده ای را در اختیار شما قرار می دهد که شما را قادر به سازگاری با DNN های پیشرفته مایکروسافت برای استفاده در راهکار های رایانه شخصی خود کنید.

سرفصل:

  • سفارش سازی مدل های یادگیری عمیق برای راه حل های جدید بینایی رایانه ای