این دوره آموزشی یک رهیافت عملی و مبتنی بر مثال می باشد که به منظور نمایش و توضیح تمام ویژگی های مهم اضافه شده به برنامه جاوا اسکریپت، دنبال می شود. این ویژگی ها شامل تغییرات ایجاد شده در مدل نوشتاری و ضمیمه هایی مانند let، count، REST، و عملگر های spread می باشد. آموزش با شرح مفاهیم دیگری مانند: استفاده از promises برای مدیریت فراخوانی کد های همزمان، کار با Reflect API، کار با Proxy API، استفاده از نوع داده map و متد set، و متد ها و توابع فراوان جدید ادامه پیدا می کند. در پایان دوره ما یک پروژه کامل با استفاده از ویژگی های فراوان نشان داده شده در طول دوره خواهیم ساخت.

مباحث دوره:

 • زبان های برنامه نویسی جاوااسکریپت– تفاوت نسخهES5 با نسخهES6
 • قالب و ساختار دوره
 • استفاده از نسخه امروزی ES6
 • مدل نوشتاری، و ضمیمه ها
 • ضمیمه های let و Block Scope
 • ثابت ها با “const”
 • مکانیزم Hoisting در ES6
 • استفاده از Arrow Functionsیا Fat Functions برای نوشتن توابع
 • کلمه کلیدی this و Arrow Functions
 • توابع و پارامتر های پیش فرض
 • افزونه های Object Literal
 • عملگرRest
 • عملگرSpread
 • حلقه for
 • کار با Template Literals
 • استخراج کردن اطلاعات کوچکتر (Destructuring) -آرایه
 • استخراج کردن اطلاعات کوچکتر (Destructuring) -اشیاء
 • استخراج کردن اطلاعات کوچکتر (Destructuring) – خلاصه
 • مازول ها و کلاس ها
 • نصب مازول
 • مفاهیم پایه مازول
 • کلاس ها
 • مفاهیم پایه کلاس ها
 • وراثت و نمونه های اولیه شئ (Prototypes)
 • متد های ایستا
 • کلاس ها و ماژول ها
 • متد set و نقشه ها (maps)
 • نقشه ها (maps)– ایجاد و اضافه کردن آیتم ها
 • نقشه ها (maps) –حلقه سازی از طریق نقشه ها
 • شئWeakMap
 • متدset – ایجاد و اضافه کردم آیتم ها
 • متدset – مدیریت آیتم ها
 • متدset–حلقه سازی ازطریق نقشه ها
 • متد WeakSet
 • استفاده از Reflect API برای بازرسی و بررسی
 • ایجاد شئ با constru()ct
 • فراخوانی تابع با apply()
 • مفهوم Reflecs و نمونه های اولیه شی
 • اثر متقابل constru()، Reflect.apply() و نمونه های اولیه شی
 • دسترسی به مشخصات با Reflect
 • تجزیه و تحلیل اشیا با ownKeys()
 • ایجاد و حذف مشخصات با Reflect
 • جلوگیری از ضمیمه های اشیا و wrap up
 • شئProxy API
 • پروکسی ها و Reflect
 • بسته بندی توابع (Wrapping Functions)
 • اشیاء Revocable Proxies
 • پروژه دوره
 • تعاملات مدل DOM / انتخاب اعضا
 • فهرست سازی رخداد های کاربر
 • ارسال درخواست HTTP
 • نمایش اطلاعات آب وهوایی باجاوااسکریپت به کمک کلاس داده Reflect و Proxies
 • دریافت و ذخیره سازی داده های آب و هوایی
 • پایان دوره