در مرکز ایجاد microservices REST APIs درکی از Spring Data REST وجود دارد. در این دوره با معماری میکروسرویس ها، بکارگیری Spring Data REST در پروژه، پیاده سازی search APIs سفارشی، نوشتن تست های یکپارچه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • Spring Data REST چیست؟
 • مطالعه موردی TrackZilla
 • معماری میکروسرویس ها
 • N Tier
 • MSA
 • مزایا
 • تجزیه
 • Spring Rest
 • Tza با Spring Data Rest
 • پیکربندی Spring Data Rest
 • پیاده سازی صفحه بندی و مرتب سازی
 • پیاده سازی Search APIs سفارشی
 • تست Microservices REST APIs
 • و غیره