میکروسرویس ها ما را قادر به توسعه نرم افزار در قطعات کوچک می کند که با هم کار می کنند، اما می تواند به طور جداگانه توسعه یابند. در چند سال گذشته، Node.js به عنوان یک کاندید قوی برای توسعه این میکروسرویس ها انتخاب شده است زیرا توانایی آن در افزایش کارایی و عملکرد برنامه نویسان توسعه یافته می باشد. در این دوره با ایجاد اپلیکیشن های یکپارچه، معماری میکروسرویس ها، راه حل های مختلفی از قبیل Docker Swarm و Kubernetes، تست و استقرار این سرویس ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • میکروسرویس چیست؟
 • اصول طراحی معماری میکروسرویس ها
 • Node.js برای میکروسرویس ها با Express
 • طراحی معماری میکروسرویس ها
 • راه اندازی محیط میکروسرویس ها
 • Node.js و Express
 • MongoDB
 • معرفی React
 • مدیریت فراخوانی ها با Event Emitters و Promises
 • ایجاد API Gateway
 • استقرار میکروسرویس ها
 • استراتژی برای استقرار Microservice
 • استقرار Microservices با استفاده از PM2
 • استفاده از کانتینرهای Docker
 • مقیاس پذیری Microservices با NGINX
 • نصب NGINX در اوبونتو
 • Load Balancing با NGINX
 • استفاده از NGINX به عنوان API Gateway
 • نظارت و هشدار
 • نظارت با PM2 و Keymetrics
 • ایجاد Monitoring Microservice
 • و غیره