لینکدین ابزاری قدرتمند برای شرکت های مختلف است. در این دوره با ایجاد شبکه حرفه ای، بازاریابی و توسعه کسب و کار، استفاده از ابزارهای قدرتمند و رایگان در LinkedIn، ایجاد برند برای کسب و کار، ارتباط با مشتریان و صاحبان کسب و کار کوچک و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ارزش LinkedIn برای صاحبان کسب و کار کوچک
 • بهینه سازی پروفایل
 • اهمیت ساختن نام تجاری شما
 • بخش های کلیدی یک پروفایل بهینه شده
 • پروفایل لینکدین چگونه به کسب و کار شما کمک می کند
 • مطالعه موردی: Moses Hall
 • بهترین شیوه برای پروفایل شما در LinkedIn
 • ابزارهای LinkedIn
 • ایجاد نام نجاری یا برند
 • ساخت یک شبکه قوی LinkedIn
 • چرا شبکه های حرفه ای در LinkedIn اهمیت دارند
 • شرایط کلیدی برای شبکه مانند یک طرفدار
 • چگونه شبکه حرفه ای به کسب و کار شما کمک می کند
 • مطالعه موردی: Sydni Craig-Hart
 • تبدیل رهبران آنلاین به مشتریان جدید – چرا و چگونه؟
 • مطالعه موردی: Sue Canfield
 • بهترین شیوه برای یافتن رهبران و مشتریان در LInkedIn
 • نتیجه
 • مراحل بعدی