در این دوره مدرس به شما توضیح می دهد NPM چیست و چگونه استفاده می شود. شما ایجاد پروژه جدید، نحوه نصب وابستگی های جدید و بررسی وابستگی های فرزند را یاد خواهید گرفت. در این دوره با مفهوم Semantic Versioning، معنای نسخه های Major، Minor و Patch، هدف از فایل package-lock.json، هدف از اسکریپت NPM  و چگونگی استفاده از آنها، اسکریپت های ساخته شده در NPM و یک اسکریپت سفارشی، استفاده از بسته های خارجی npm-run-all، هدف پوشه .bin در پوشه node_modules، معرفی shebang line و نحوه استفاده از آن در سیستم مبتنی بر یونیکس و در ویندوز آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی NPM
 • بررسی بسته های NPM
 • Package.json و init
 • Semantic Versioning
 • نصب بسته های NPM
 • نصب بسته در پروژه
 • نصب Semver package
 • نصب Browserslist – بسته با وابستگی ها
 • Browser App در مقابل Server Package
 • Browser App در مقابل Public Package
 • نصب Specific Package Version
 • چرا فایل package-lock.json نیاز است؟
 • مدیریت lock file
 • به روزرسانی بسته های NPM
 • اسکریپت های NPM
 • اسکریپت های سفارشی NPM
 • NPM .bin Folder با Executable Scripts
 • و غیره