Razor یک سینتکس ساده برای برنامه نویسی ASP.NET است. در این دوره با این سینتکس بیشتر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از Razor درون خطی
 • عبارت های Code Block
 • عبارات ترکیبی
 • عبارات صریح
 • تعریف متدهای هلپر در Views
 • کامنت گذاری
 • Statement شرطی
 • چاپ متن بدون تگ های HTML
 • عبارت های حلقه
 • فرار از نمادها و استفاده از کلمات کلیدی رزرو شده
 • بیان کردن منطق کسب و کار از View