در این دوره با مسئولیت های لایه نمایشی و زیرلایه های آن، وابستگی به لایه دامنه و نوع منطق مورد نیاز برای ارائه و تحویل داده ها از لایه دامنه آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • چه چیزی در لایه نمایشی وجود دارد؟
  • تکنولوژی های  .NET در لایه نمایشی
  • چرا وب؟
  • درباره توسعه  Native Client
  • تعریف الگو طراحی