شبکه در حال تغییر است. در این دنیای جدید خودکارسازی شبکه و برنامه نویسی شبکه، نیاز به یادگیری پایتنون دارید. چرا؟ زیرا پایتون مهارت اولیه نسل بعدی مهندس شبکه می باشد. این دوره همانند دیگر دوره های پایتون نیست. این دوره بر روی خودکارسازی شبکه Cisco IOS، نه توسعه نرم افزار و نه خودکارسازی سرور تمرکز دارد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی GNS3 Lab
 • راه اندازی Lab
 • اولین لابراتور خودکارسازی
 • اولین لابراتور خودکارسازی – بخش ۱
 • اولین لابراتور خودکارسازی – بخش ۲
 • خودکارسازی سوئیچ
 • خودکارسازی پیکربندی سوئیچ
 • خودکارسازی پایتون ۳
 • Loops
 • For Loop
 • Python Types
 • Loops و  VLANs
 • مشاوره دنیای واقعی برای ایجاد آسان ۱۰۰ VLAN
 • چندین سوئیچ
 • ایجاد چندین شبکه سوئیچ
 • پیکربندی سوئیچ اولیه
 • Host Inventory
 • چندین سوئیچ و چندین VLAN
 • حذف رمز عبور فعال
 • پشتیبان گیری پیکربندی های دستگاه
 • SSH، Netmiko و  Python
 • معرفی Netmiko
 • اولین اسکریپت SSH
 • اسکریپت نویسی Python3 SSH با Netmiko
 • Multi Device SSH
 • اسکریپت نویسی Python3 SSH – پیکربندی چندین سوئیچ
 • فایل فرمان ها
 • جمع بندی